Zeg eens @ …

De NVEH is in 2005 opgericht door pionierende huisartsen en specialisten, die internetconsultatie wilden gebruiken in het contact met hun patiënten. Zeg eens @… ! Je zou kunnen zeggen: Health 2.0 avant la lettre.
Inmiddels is de vereniging een groeiende en bloeiende vereniging die zich inzet om eHealth structureel en verantwoord te verankeren in de Nederlandse zorg. Dit doen we door samenwerking met partners aan beleid, standaarden, onderzoek en bewustwording.
eHealth is een belangrijk enabler voor de paradigma shift naar Health 2.0.

Health 2.0 is een logische ontwikkeling op een aantal megatrends in de zorg

Demografische, epidemiologische maar vooral sociaal culturele ontwikkelingen zorgen voor een toenemende kloof tussen zorgvraag en zorgaanbod. Kritische zorgconsumenten zorgen voor een steeds meer heterogene zorgvraag, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de communicatie met en tussen zorgprofessionals. Dit vraagt om triple A care: anytime, anywhere, anyplace.
Er is de onmiskenbare en onstuitbare opmars van eHealth en telemedicine. Na decennia lang als veelbelovend bestempeld te zijn is nu het omslagpunt bereikt. En er is ook zicht op vruchtbare business modellen. Zie ook de investeringen van reuzen als Microsoft en Google in Personal Health Records (respectievelijk Microsoft HealthVault en Google Health). Het gezamelijke R&D budget van deze twee reuzen is even groot als alle Nederlandse R&D investeringen in bij elkaar. Dat belooft wat.

Ook zorginstellingen zien langzamerhand in dat traditionele muren vervagen. Geen intramurale, extramurale of transmurale zorg maar ex-murale zorg: zorg zonder muren. Een mooi voorbeeld waar ik zelf bij betrokken ben is het Health Bridge project van het UMC St Radboud in Nijmegen.

Maar wat is er nodig om eHealth en Health 2.0 structureel en verantwoord te verankeren?

Ten eerste een gezonde dosis realisme. Een paradigma verschuiving in de zorg kan zomaar en paar decennia duren. De roep om evidence based medicine is groter dan ooit. Gebrek aan evidence (of de perceptie van dit gebrek) voedt scepsis en wantrouwen jegens nieuwe toepassingen. Misschien moeten we eerst maar eens voorzichtig upgraden naar Health 1.1 op basis van de evidence die er al is, alvorens we de paleisrevolutie naar Health 2.0 inzetten. En ondertussen hard doorwerken aan het ontwikkelen van meer evidence. Ook in Nederland, bijvoorbeeld bij het Center for eHealth Research van de Universiteit Twente en het UMC st Radboud in Nijmegen.

Voorts: bewustwording. eHealth, telemedicine en Health 2.0 zijn bij u ongetwijfeld bekende buzz woorden, maar bij het grote publiek nog niet. Ook niet bij zorgprofessionals, en niet in de laatste plaats bij de ruim 450.000 verpleegkundigen en verzorgenden in Nederland. Tijd voor een campagne en meer aandacht voor deze e-ontwikkelingen in de opleidingen van zorgprofessionals.

Voor succesvolle structurele verankering zijn stevige financiele prikkels en heldere spelregels een voorwaarde. Hier ligt een schone taak voor zorgverzekeraars, het CVZ en de NZa. En voor zorgondernemers, door gewoon de mogelijkheden te benutten die er zijn. De Zorginnovatiewijzer en eHealthWijzer wijzen u de weg. Aan het Zorginnovatieplatform de taak om het stelsel op mogelijk systeemfalen te diagnosticeren en de juiste DBC in te zetten…Voor het verder stimuleren van eHealth ondernemerschap hebben de NVEH en Syntens de handen ineengeslagen voor het brancheprogramma van Nederland Digitaal in Verbinding.

En dan de heilige graal: toepassingen die door patiënten, zorgverleners en zorgverzekeraars omarmd worden. Maar die komen helaas niet uit de lucht vallen. Hiervoor moet geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling. Zowel met private als publieke middelen. Mislukken mag. Juist hoog innovatieve organisaties als Apple zien veel producten en concepten sneuvelen. Desondanks heeft Apple de computerindustrie, de muziekindustrie en, met de introductie van de iPhone, ook de mobiele telefonie industrie volledig op zijn kop gezet. Mede dankzij, niet onbelangrijk, uitgekiende marketing en verleiding. En dankzij veel nadruk op usability en user-experience tijdens het ontwikkelproces.

En tot slot, met dank aan het ministerie van VROM: “Nederland is klein, denk groot”. Internet en eHealth houden zich niet aan landsgrenzen.
Nederland moet de ambitie hebben voorop te lopen op eHealth gebied. De ingrediënten zijn aanwezig om van Nederland een echte eHealth koploper te maken. Nu alleen nog toevoegen: visie, regie, prikkels en investeringen. En dan even goed roeren.

Pim Ketelaar
Voorzitter NVEH
Directeur Telecom4care

Share
Dit artikel is geplaatst in Nieuws en getagged met , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.