De kracht van eHealth in de regio

Het bruist van de eHealth activiteiten in de regio. En dat is niet verrassend. Juist op regionaal niveau liggen er geweldige kansen om de zorg met eHealth beter én betaalbaarder te maken.

eHealth wordt steeds vaker en urgenter bestempeld als sleutel tot houdbare zorg. Als antwoord op het dreigende, grijze zwaard van Damocles dat boven onze verzorgingsstaat hangt. eHealth als breekijzer voor een zorgstelsel dat ook morgen nog betaalbaar is, zonder aan kwaliteit of toegankelijkheid in te boeten.
Het is inmiddels bijna een cliché, maar daarom niet minder waar. Daarom noem ik het nog maar even: De grootste bedreiging van de zorg is het groeiende tekort aan zorgprofessionals. Bij ongewijzigd beleid zijn er in 2025 alleen al ruim 400.000 extra verzorgenden en verpleegkundigen nodig. De zorgsector zal alle zeilen moeten bijzetten om jongeren te boeien en te binden. En vooral meer zorg moeten bieden met minder professionals.
eHealth is hiervoor inderdaad één van de instrumenten.

Maar er is nog iets anders aan de hand. De zorgvraag groeit nog harder dan alleen op basis van demografische en epidemiologische ontwikkelingen kan worden verklaard. De zorg als mathematisch onhoudbaar (De Jager)  koekoeksjong (Rutte tijdens het laatste Health Valley event) in het nest van publieke uitgaven. Sociaal culturele ontwikkelingen zorgen voor een steeds meer heterogene zorgvraag, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de communicatie met én tussen zorgprofessionals. eHealth is hier absoluut hét instrument.
Welkome hulp uit Brussel: Neelie Kroes, als Eurocommissaris verantwoordelijk voor de digitale Europese agenda heeft eHealth met topprioriteit geagendeerd.
eHealth: Our citizens expect it. Our finances demand it. The technology is ripe.
Beter kan ik het niet verwoorden.

Bron: fotostudio Bart Nijs

Juist op het gebied van betere samenwerking in de regio zijn er al mooie eHealth toepassingen in gebruik, zoals teledermatologie, telenefrologie en Health Bridge. Kenmerk van dergelijke teleconsultatie toepassingen is dat ze leiden tot meer kennisuitwisseling tussen specialist en huisarts en voor beter, sneller en gerichter doorverwijzen. Dit levert aantoonbare besparingen op. Teleconsultatie wordt dan ook omarmd door huisartsen, specialisten, patiënten én zorgverzekeraars. De regio is hiervoor hét samenwerkingsverband bij uitstek.

Het is ook niet voor niets dat, ondanks het afschieten van het landelijke EPD door de Eerste Kamer, regionale EPD initiatieven floreren. Artsen zien ook meer in regionaal dan landelijk EPD, aldus Mednet (mei 2011). Inbedding in de reguliere, drukke en soms weerbarstige zorgpraktijk van alledag is een cruciale succesfactor. Vandaar dat deze teleconsultatie toepassingen naadloos met het HIS van de huisarts en het ZIS van het ziekenhuis moeten worden geïntegreerd.

Een toekomstperspectief: een gestroomlijnd, online zorgcontinuüm waar eerste, tweede en derdelijns zorgprofessionals online samenwerken in netwerken van zorg, samen met de patiënt en zijn mantelzorgers. Zeer nodig met het oog op de zorg voor kwetsbare ouderen, toenemende multimorbiditeit en verdergaande extramuralisering. Traditioneel doorverwijzen en ketenzorg bieden hier onvoldoende soelaas. Een dergelijk online zorgnetwerk is een absolute voorwaarde voor optimaal casemanagement.
Een mooi voorbeeld van de kracht van de regio: In Nijmegen wordt, op initiatief van de afdeling Eerstelijnsgeneeskunde van het UMC St Radboud, door koplopers inmiddels stevig genetwerkt in het Zorginnovatienetwerk Nijmegen.

De grote uitdaging bij de ontwikkeling van zo’n online zorgnetwerk zit hierbij niet meer in de techniek, maar in de inbedding in de dagelijkse processen van drukke zorgprofessionals. Innoveren betekent investeren. Niet alleen met geld, maar vooral ook met tijd en energie, en dat is lastig als de wachtkamer vol zit.
Maar investeren loont, en is nodig met het oog op alle uitdagingen waar de zorg de komende jaren voor staat. Zowel op nationaal als Europees niveau worden er steeds meer randvoorwaarden gecreëerd voor structurele inbedding van eHealth. Inclusief structurele bekostiging.
Dus regio’s grijp uw kans: think global, act local, act now!

Pim Ketelaar, Mei 2011

Share
Dit artikel is geplaatst in Nieuws, Publicaties en getagged met , , , , , , , , . Bookmark de permalink.

Reacties zijn gesloten.