Visie

Houdbare zorg

Nederland vergrijst en de zorgvraag wordt steeds groter. Bij ongewijzigd beleid zijn er in 2025 maar liefst 470.000 extra verzorgenden en verpleegkundigen nodig. Maar de zorgvraag groeit nog harder dan alleen op basis van demografische en epidemiologische ontwikkelingen kan worden verklaard. Sociaal culturele ontwikkelingen zorgen voor een steeds meer heterogene zorgvraag, waarbij steeds hogere eisen worden gesteld aan de communicatie met en tussen zorgprofessionals.

eHealth is een belangrijke sleutel tot houdbare zorg, voor een zorgstelsel dat ook morgen nog betaalbaar is, zonder aan kwaliteit of toegankelijkheid in te boeten.

eHealth

eHealth is inmiddels de hype voorbij. Teleconsultatie, online zelfmanagement en het e-consult worden inmiddels structureel toegepast in de gezondheidszorg ten behoeve van snellere en betere zorgverlening. Persoonlijke, mobiele telemonitoring zorgt letterlijk voor meer bewegingsvrijheid.

In de visie van Telecom4care betekent eHealth vooral empowerment. Empowerment van de patiënt, maar ook van de zorgverleners. eHealth toepassingen kunnen een belangrijk bijdrage leveren aan meer grip en controle voor de patiënt en aan een betere communicatie en interactie met en tussen zorgverleners.

Missie

Telecom4care draagt bij aan betere, doelmatiger en meer toegankelijke zorg door de innovatieve inzet van eHealth, mHealth en ZorgICT. Telecom4care adviseert, begeleidt en voert uit. Telecom4care is onafhankelijk, flexibel en resultaatgericht.

Telecom4care biedt een unieke mix van kennis en kunde op het gebied van techniek, zorgprocessen en innovatiemanagement. Telecom4care zorgt ervoor dat strategische plannen worden verwezenlijkt in operationele werkelijkheid. Telecom4care gelooft dat communicatie, inspiratie en betrokkenheid daarvoor belangrijker zijn dan techniek. Telecom4care gelooft daarom in ICT met een hoofdletter C.

Telecom4care: dé onafhankelijk specialist in eHealth, mHealth en zorgICT.

Share

Reacties zijn gesloten.